Εταιρία Μεταφορών Μετακομίσεων Alpha Express

Εταιρία Μεταφορών Μετακομίσεων Alpha Express

Στην εταιρία μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι κάθε κομμάτι της περιουσίας σας!!! γι’ αυτό προσφέρουμε:

  • Ενοικίαση μόνο του φορτηγού.
  • Ενοικίαση μόνο του ανυψωτικού.
  • Παροχή μόνο προσωπικού για τη μεταφορά.
  • Απλή μεταφορά (φόρτωση - εκφόρτωση).
  • Μεταφορά με συσκευασία στα έπιπλα & τις ηλεκτρικές συσκευές.
  • Μεταφορά με συσκευασία στον ιματισμό.
  • Μεταφορά με συσκευασία - αποσυσκευασία στα υαλικά, πίνακες, κουζινικά.
  • Ολοκληρωμένη μεταφορά από πόρτα σε πόρτα με το κλειδί στο χέρι.
  • Αποθηκεύσεις οικοσκευών σε καινούριο ιδιόκτητο χώρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας να αναλύσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της μετακόμισής σας και να σας δώσουμε μία ολοκληρωμένη προσφορά.