Προδιαγραφές

Σχεδιάζουμε αναλυτικά τη διαδικασία μετακόμισης, καταγράφουμε τα αντικείμενα και σας ενημερώνουμε διαρκώς ώστε να μένετε ήσυχοι ότι η δουλειά γίνεται όπως πρέπει.