Υπηρεσίες

Στην εταιρία μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι κάθε κομμάτι της περιουσίας σας!!! γι’ αυτό προσφέρουμε:

 • Ενοικίαση μόνο του φορτηγού.
 • Ενοικίαση μόνο του ανυψωτικού.
 • Ενοικίαση Αναβατορίου σε Επαγγελματίες.
 • Παροχή μόνο προσωπικού για την μεταφορά.
 • Απλή μεταφορά (φόρτωση - εκφόρτωση).
 • Μεταφορά με συσκευασία στα έπιπλα & τις ηλεκτρικές συσκευές.
 • Μεταφορά με συσκευασία στον ιματισμό.
 • Μεταφορά με συσκευασία - αποσυσκευασία στα υαλικά, πίνακες, κουζινικά.
 • Ολοκληρωμένη μεταφορά από πόρτα σε πόρτα με το κλειδί στο χέρι.
 • Συνεργείο καθαρισμού.
 • Αποθηκεύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της μετακόμισής σας και να σας δώσουμε μία ολοκληρωμένη προσφορά.