Ασφάλιση - Εγγραφή Μεταφερόμενων Αντικειμένων

Ασφάλιση - Εγγραφή Μεταφερόμενων Αντικειμένων

Ασφαλώς και σας ασφαλίζουμε!!!

Yπάρχουν περιπτώσεις που η ασφάλεια μέρους ή του συνόλου των μεταφερόμενων αντικειμένων κρίνεται επιτακτική.

Eίναι κι αυτή μια επιλεκτική υπηρεσία που σας παρέχει η εταιρεία μας, εφ' όσον είναι απαραίτητο.