Ειδικές Μεταφορές

Κατά καιρούς η εταιρεία μας έχει αναλάβει την μεταφορά εξειδικευμένων αντικειμένων όπως:

  • πιάνων,
  • χρηματοκιβωτίων,
  • Έργων Τέχνης,
  • Ιατρικών μηχανημάτων,
  • Βιομηχανικού εξοπλισμού και
  • άλλων αντικειμένων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της ιδιαιτερότητας που διακρίνει το κάθε ένα από αυτά.